Hvor uddanner man sig til plastmager?

Plastmager-uddannelsen kan tages to forskellige steder: enten på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten eller på AMU SYD i Ribe.

Uddannelsen som plastmager udbydes to forskellige steder i landet: på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten eller på AMU SYD i Ribe.

Uanset hvor du vælger at tage plastmager-uddannelsen, kombinerer den skoleperioder med praktik i en virksomhed.

EUD, EUV eller EUX

På Den jydske Haandværkerskole i Hadsten kan man tage plastmager-uddannelsen som en erhvervsuddannelse (EUD). Man kan også blive plastmager-EUX på skolen.

Som EUX kombineres erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen, og man bliver faglært og student samtidig.

På AMU SYD i Ribe kan man tage plastmager-uddannelsen som EUD eller EUV (voksen-erhvervsuddannelse).

En EUV til plastmager tager 3 år og 5 måneder + 20 ugers grundforløb som standard. Derudover kan der være grundlag for afkortning på baggrund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring. Uddannelsen giver samme faglige kompetencer som en EUD, men den henvender sig til personer over 25 år.

Vil du vide mere om forskellen mellem EUD, EUX og EUV?

Læs mere om uddannelsen – og om Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD.