Ingeniør: flere muligheder for specialisering

Som plastmager kan du med overgangskurser læse til diplomingeniør, og i nogle tilfælde kan du også læse til civilingeniør, hvor du kan specialisere dig inden for plast.

Der findes ikke en specifik plast-ingeniøruddannelse, men der findes mange plastkurser på de forskellige ingeniøruddannelser.

Man kan læse til diplomingeniør eller civilingeniør på universiteterne landet over, og der findes adskillige forskellige uddannelsestitler. Eksempelvis:

  • Produktion
  • Design
  • Maksinteknik
  • Robotteknologi
  • Produktudvikling og innovation

… og mange flere uddannelser.

Du kan læse mere herom på Plastindustriens hjemmeside for ingeniører: PlasticEngineering.dk.

Som EUX plastmager kan du læse direkte videre på de forskellige ingeniøruddannelser.