Videreuddannelsesmuligheder

Når du er blevet plastmager, er der mange forskellige muligheder for at bygge ovenpå uddannelsen. Plastspecialist, produktionsteknolog, diplomingeniør eller maskinmester er bare nogle af mulighederne for videreuddannelse.

Som Plastmager har du mange muligheder for videreuddannelse

Plastspecialist

Uddannelsen til plastspecialist er et 1-årig overbygning for plastmagere. Her får du muligheden for at bygge oven på din faglige viden og blive endnu mere specialiseret.

Plastspecialistuddannelsen gør dig i stand til at arbejde på tværs i virksomhederne og udfylde endnu flere funktioner. Læs meget mere her fra Den jydske Haandværkerskole.

Læs mere om plastspecialistuddannelsen her .

Ingeniør

Som plastmager kan du med overgangskurser læse til diplomingeniør, og i nogle tilfælde kan du også læse til civilingeniør, hvor man kan specialisere sig inden for plast.

Der findes ikke en specifik plast-ingeniøruddannelse, men der findes mange plastkurser på de forskellige ingeniøruddannelser. Du kan læse mere herom på Plastindustriens hjemmeside for ingeniører: PlasticEngineering.dk.

Læs mere om ingeniøruddannelserne her.

Erhvervsakademiuddannelser

Som plastmager kan du læse direkte videre på en erhvervsakademiuddannelse som fx produktionsteknolog.

Der findes også andre tekniske akademiuddannelser med relevans for plastbranchen som fx automationsteknolog eller energiteknolog. Kontakt erhvervsakademierne for at høre, hvilke linjer de tilbyder – eller læs mere på Uddannelsesguiden her.

Læs mere om erhvervsakademiuddannelser her.

Maskinmester

Nogle plastmagere er så teknisk interesserede, at de gerne vil have ansvaret for virksomhedens maskineri. Det kan man få, hvis man videreuddanner sig til maskinmester.

Uddannelsen varer 3½ år, hvis man har en plastmageruddannelse. Den foregår på en af landets maskinmesterskoler. Den hedder “en proffesionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift”.

Læs mere om maskinmesteruddannelsen her.