Maskinmester: en bred teknisk uddannelse

Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der giver dig adgang til at arbejde på land offshore og få ansvaret for virksomhedens maskineri.

Nogle plastmagere er så teknisk interesserede, at de gerne vil have ansvaret for virksomhedens maskineri. Det kan man få, hvis man videreuddanner sig til maskinmester.

Uddannelsen varer 3½ år, hvis man har en plastmageruddannelse. Den foregår på en af landets maskinmesterskoler. Den hedder “en professionsbachelor i maskinteknisk, ledelse og drift”.

Som færdiguddannet maskinmester kan du fx arbejde som projektleder, miljø- og kvalitetschef eller driftsleder. Du vil typisk arbejde med drift og vedligehold af maskiner, elinstallationer og it i tekniske anlæg.

Formålet med maskinmesteruddannelsen er, at du tilegner dig den viden og de færdigheder, du skal bruge for at kunne arbejde på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder på land.

Igennem uddannelsen vil du få de kompetencer du skal bruge for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer.

Læs mere om maskinmesteruddannelsen her.