Erhvervsuddannelsen til plastmager

Erhvervsuddannelsen til plastmager tager fire år og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Når du tager erhvervsuddannelsen til plastmager, får du viden om både materialer og maskiner, så du kan fremstille nye spændende produkter i plast. Du får afprøvet det, du lærer på skolen, ude i plastvirksomheden. Under uddannelsen er du ansat i en plastvirksomhed – og får løn i alle fire et halvt år.

 

Skolen er Den jydske Haandværkerskole i Hadsten lidt nord for Århus. Du bor på skolen, der er i flere undersøgelser er blevet fremhævet som en af landets allerbedste tekniske skoler.

Løn under uddannelse og praktikpladser til alle, der kan og vil

Du får løn fra den første dag i uddannelsen, hvis du har fået lavet en gældende uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Der er rigtig gode muligheder for praktikplads til dig.
Plastbranchen har brug for dygtige medarbejdere med en faglig uddannelse. Derfor er der rigtig gode muligheder for praktikpladser til alle unge, der kan og vil uddanne sig til plastmagere

Teknik og produktionsmetoder

På uddannelsen lærer du at opstille forme og værktøjer på plastmaskinerne. Du får også den nødvendige viden, så du kan arbejde med produktion af plastprodukter inden for en af følgende tre produktionsområder:

  • Sprøjtestøbning
  • Ekstrudering og Termoformning
  • Hærdeplast

Du lærer også at opstille, starte, overvåge og vedligeholde store maskiner og robotter. Desuden lærer du at beregne omkostninger ved en produktion samt planlægge og udvikle produktion af forskellige plastemner.

Du lærer selvfølgelig også at arbejde i teams, så du bliver god til at samarbejde med hele produktionslinien ude på virksomhederne.

Mange andre fag

Under uddannelsen modtager du også undervisning i en række andre fag. Blandt andet, produktudvikling, arbejdsmiljø, førstehjælp og brand, dansk, samfundsfag og informationsteknologi.

Praktik og uddannelsesaftale

Det er en god idé, at du selv prøver at finde en læreplads (praktiksted), inden du søger ind på plastmageruddannelsen. Måske har du allerede nu mulighed for at få et job som arbejdsdreng eller arbejdspige. På den måde får du en god fornemmelse af, hvad det vil sige at være plastmager.

Når du har fundet et godkendt praktiksted, skal du indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Den fungerer samtidig som en ansættelseskontrakt.

Hvis ikke du finder en praktikplads inden skolestart, kan skolen hjælpe dig med at finde en virksomhed, mens du går på det første skoleforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Læs mere om adgangskrav hos UddannelsesGuiden.dk.

Du kan også finde mere om plastmageruddannelsen på Den jydske Haandværkerskoles webside.

Uddannelsens opbygning:

Klik på billedet for en stor version af figuren.

 

eud opbygning plastmager

Thea Plastmagerelev

Thea laver noget, der gør mennesker i hele verden glade.

Læs mere om Thea >
Læs mere om Thea
Silja Plastmagerelev

Praktik hos Grundfos overbeviste Silja om at bliv plastmager

Læs mere om Silja >
Læs mere om Silja

Mød flere af vores nuværende talenter

Læs flere historier om dygtige unge ingeniører, der har valgt en karriere i plastbranchen.

Læs mere >