EUX: Bliv plastmager med både studenterhue og svendebrev - vi søger elever lige nu!

Kombiner erhvervsuddannelsen til plastmager med en studentereksamen. Så kan du få både bøger og maskiner, og bagefter kan du frit vælge, om du vil direkte ud og arbejde i en virksomhed eller læse videre. Vi kalder det EUX-plastmager.

Download EUX-flyer

En EUX er kombination af en gymnasieuddannelse og en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at du som færdigudlært EUX-plastmager står med både en studentereksamen og et svendebrev som plastmager. Efter uddannelsen kan du derfor frit vælge, om du vil gå direkte ud og arbejde som plastmager i en virksomhed, eller om du vil læse videre på en videregående uddannelse som fx maskiningeniør eller produktionsteknolog.

EUX kombinerer altså bøger med maskiner og håndværk og er derfor perfekt for dig, der gerne vil både det boglige og det praktiske.

Opbygningen af plastmager-EUX

EUX-uddannelsen er ligesom den almindelige erhvervsuddannelse til plastmager bygget op som en vekseluddannelse. Det vil sige, at den veksler mellem skoleperioder og praktik i en virksomhed.

Uddannelsen begynder med 20 uger på grundforløb 1 (GF1) efterfulgt af 20 uger på grundforløb 2 (GF2). Senest efter GF2, skal du have lavet uddannelsesaftale med en virksomhed. Derefter går du i gang med uddannelsens hovedforløb.

Ligesom på erhvervsuddannelsen til plastmager er der også praktikpladsgaranti på EUX-uddannelsen.

eux opbygning plastmager

Klik på billedet for at se en stor version.

Hvad kræver en plastmager-EUX af dig?

Ud over interesse og lyst til håndværkerfaget, skal du på plastmager-EUX’en være indstillet på boglig undervisning på gymnasieniveau. Du skal lave større skriftlige opgaver, og du skal gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag.

Det formelle adgangskrav er, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse med minimum 2 i dansk og matematik.

Økonomi

Hvis du har aftale med en virksomhed om en praktikplads, så får du løn under grundforløbet.

Har du ikke har en praktikplads, så afhænger økonomien på grundforløb 1 og 2 af, om du er under eller over 18 år.

  • Under 18 år: Hvis du er skolehjemberettiget, er det gratis at bo på skolehjemmet.
  • Over 18 år: Du kan få SU. Hvis du er skolehjemsberettiget, koster det 475 kr./uge at bo på skolehjemmet.

Efter grundforløbet skal du som nævnt have en praktikpladsaftale med en virksomhed. I de resterende år af uddannelsen får du altså løn af din praktikvirksomhed.

Hvordan tilmelder jeg mig plastmager-EUX, og hvornår kan jeg komme i gang?

Tid og start GF1 2019:

Du starter på skolen (GF1) til august og i løbet af det første års to grundforløbsdele vil du komme i to-tre praktikforløb, arbejde med innovationsprojekter, tværfaglige projekter (både i de gymnasiale og de erhvervsfaglige fag), inden du i juli 2020 vil kunne starte din første egentlige praktikperiode i ’din’ virksomhed.

Tid og start GF2 2020:

Hvis du allerede har bestået engelsk, dansk og samfundsfag på C-niveau, eller hvis du er indstillet på at tage disse fag på fx VUC under din første praktikperiode, kan du starte på skole allerede til januar 2019 – og komme i den første praktik i ’din’ virksomhed fra juli 2020..

Er du interesseret?

Så kontakt os med det samme!

Malou Plastmagerelev

Plastmageruddannelsen giver Malou jobsikkerhed

Læs mere om Malou >
Læs mere om Malou
Silja Plastmagerelev

Praktik hos Grundfos overbeviste Silja om at bliv plastmager

Læs mere om Silja >
Læs mere om Silja

Mød flere af vores nuværende talenter

Læs flere historier om dygtige unge ingeniører, der har valgt en karriere i plastbranchen.

Læs mere >