Voksen-erhvervsuddannelsen som plastmager

Voksen-erhvervsuddannelsen (EUV) til plastmager tager 3 år og 5 måneder + 20 ugers grundforløb som standard og veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. Derudover kan der være grundlag for afkortning på baggrund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring. Uddannelsen foregår på AMU SYD i Ribe.

EUV er den korte betegnelse for erhvervsuddannelse for voksne og giver samme faglige kompetencer som EUD, men henvender sig til personer over 25 år.

EUV’en tager 3 år og 5 måneder + 20 ugers grundforløb – dog med mulighed for afkortning på grundlag af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring. Du tager voksen-erhvervsuddannelsen til plastmager på AMU SYD i Ribe.

Løn under uddannelse

Du får løn fra den første dag i uddannelsen, hvis du har fået lavet en gældende uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Teknik og produktionsmetoder

På uddannelsen lærer du at opstille forme og værktøjer på plastmaskinerne. Du får også den nødvendige viden, så du kan arbejde med produktion af plastprodukter inden for en af følgende tre produktionsområder:

  • Sprøjtestøbning
  • Ekstrudering og Termoformning
  • Hærdeplast

Du lærer også at opstille, starte, overvåge og vedligeholde store maskiner og robotter. Desuden lærer du at beregne omkostninger ved en produktion samt planlægge og udvikle produktion af forskellige plastemner.

Du lærer selvfølgelig også at arbejde i teams, så du bliver god til at samarbejde med hele produktionslinjen ude på virksomhederne.

Mange andre fag

Under uddannelsen modtager du også undervisning i en række andre fag. Blandt andet, produktudvikling, arbejdsmiljø, førstehjælp og brand.

Mød en voksenlærling:

Praktik og uddannelsesaftale

Det er en god idé, at du selv prøver at finde en læreplads (praktiksted), inden du søger ind på plastmageruddannelsen.

Som voksen og ansat i en plastvirksomhed har du mulighed for at indgå en uddannelsesaftale med virksomheden og dermed blive voksenlærling.

Når du har fundet et godkendt praktiksted, skal du indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Den fungerer samtidig som en ansættelseskontrakt.

Adgangskrav

Bortset fra alderskriteriet er adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge.

For at søge optagelse på en EUV skal du:

  • Være 25 år eller derover

Derudover skal du som hovedregel:

  • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning og
  • Have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit.

Undtagelser fra karakterkravet

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.

Læs mere om adgangskrav hos UddannelsesGuiden.dk.

Du kan også finde mere om plastmageruddannelsen på www.AMUSYD.dk

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne elever vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for voksne, der har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, er typisk mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen for unge, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.