Tværfaglighed

Undervisningen på EUX-uddannelsen er designet sådan, at de forskellige gymnasiale og plastfaglige fag i et vist omfang integreres i hinanden så du bliver bedre til at tænke tværfagligt.

Innovation

Tværfaglige projekter, innovationsprojekter, teknologi- og teknikfagsprojekter er med til at træne dig i at tænke innovativt og løsningsorienteret.

Mindstelønnen for lærlinge

0-1 år: 11.216 kr.
1-2 år: 12.720 kr.
2-3 år: 13.664 kr.
3-4 år: 15.824 kr.
over 4 år: 19.128 kr.

Uddannelsens opbygning

Klik på billedet for en stor version af figuren.
eux opbygning plastmager

Interesseret i at høre mere om EUX?

Kontakt Den jydske Haandværkerskole med det samme:

  • Peter Kjærsgaard (konsulent, plast) pkk@djhhadsten.dk / 89 370 251
  • Morten Dalby (uddannelsesleder) mda@djhhadsten.dk / 89 370 176

 

Portræt af Rasmus (21 år)
EUX-plastmager hos LEGO:

Jeg så gode muligheder i at vælge en EUX-plastmager, da jeg nyder at grave dybt i ting, som jeg arbejder med. Den dybe forståelse er for mig med til at skabe interesse og derfor større engagement i mit arbejde.

Det oplever man i den grad på EUX-Plastmager-uddannelsen i form af, at vi også har boglige fag på det gymnasiale niveau. På uddannelsen bliver vores boglige fag implementeret meget i voresejde. Det skaber en bedre teknologisk forståelse og klæder en godt på til at gøre brug af værktøjer, til at analysere og vurdere vores eget arbejde på et højere niveau.

Det gør, at jeg som udlært er klar til et arbejde indenfor eksempelvis analyse og udvikling. Man er derfor rustet til et mere teknisk krævende arbejde som udlært til forskel fra, hvis man ikke har taget de gymnasiale fag med.

Jeg har en drøm om at kunne videreuddanne mig inden for nyudvikling i plastproduktion eller i hvert fald opnå en stilling inden for udvikling, så jeg får lov til at udnytte det teknologiske niveau, som jeg opnår med EUX-uddannelsen.

Jeg har en drøm om at kunne videreuddanne mig inden for nyudvikling i plastproduktion eller i hvert fald opnå en stilling inden for udvikling, så jeg får lov til at udnytte det teknologiske niveau, som jeg opnår med EUX-uddannelsen.